კომპანია "აიტექნო"

გთავაზობთ სამეთვალყურეო კამერების, სახანძრო სისტემების და სხვა სისტემების პროდუქციას და მათ ინსტალაციას.